Allmänt om gradering

Här kommer en liten sammanfattning på hur en gradering går till och vad den "utsatte" behöver tänka på, ordningsföljden kan variera.

Vid gradering kommer man i god tid för uppvärmning, inskrivning, betalning och inlämning av graderings bok man ser även till att man har en ren och fin dräkt och med ett förbunds märke om så krävs

Vid graderingstillfället skall man vara uppvärmd och koncentrerad på sin uppgift och försöka prestera sitt yttersta.

För varje ny grad man skall försöka gradera sig till blir det mer och mer svårt och kraven ökar på individen där en tydlig förbättring bör kunna urskiljas, för att utvecklas i karatens ädla konst skall individen träna regelbundet och ta till sig instruktörernas positiva och negativa förmedlingar på ett sådant sätt att allt man är sämre på skall man försöka göra något åt både på dom utsatta träningstiderna och på fritiden, och dom positiva sakerna skall man försöka upprätthålla/förbättra.

Det är lätt att träna något som man är bra på, det kan vara tråkigt och jobbigt att träna något man är mindre bra på fast det är ju det man skall träna.

Barn/ungdomar under 13år graderar sig till en halvgrad (Moongrad), 13år å äldre graderar sig till en hel grad.

Kihon

Kihon startar oftast graderingen med, man går i ställningar både framåt och bakåt och där teknikerna skall utföras på så korrekt sätt som möjligt och där styrka, teknik, snabbhet och sinne skall fungera ihop.

Kumite

Kihon kumite är fight med förutbestämda attaker mot motståndare, Ju Kumite är free fight mot motståndare. Kraft, snabbhet och koncentration i både attacker, blockeringar och kontringarna är ett måste, vid gradering av högre grad så har formella(Kihon) kumiten fått tillökning av Ju kumite(fight).

Kata

Kata är ett rörelsemönster (fight mot osynliga motståndare) med ställningar, slag, sparkar, hopp, blockeringar mm. som utförs i både snabba och långsamma rörelser där sinnet, blick,
känslan och medvetenheten om varje teknik är mycket viktig.