Dojo kun

DOJO KUN
Karate är en kampsport och i vår träning använder vi kampmoment med sparkar och slag mot varandra, detta ställer särskilda krav på uppträdande och omdöme som är högre än för många andra idrotter och hobbys.
 
Dojo Kun (Från Okinawa 1850)
Engagera dig i din egen utveckling, hjälp andra.
Uppträd ödmjukt och respektfullt.
Visa lojalitet gentemot dojo, chu fa (Karate), kohai och din sensei.
Undvik alltid våld, sök andra vägar.
 
Each person must strive for the completion and perfection of one´s character.
Man ska sträva efter att utveckla sin personlighet och sitt uppträdande till perfektion.
 
Each person must be faithful and protect the way of truth.
Man ska vara trogen sanningen.
 
Each person must endeavor (fostering the spirit of effort).
Man ska sträva efter att utveckla sin viljestyrka.
 
Each person must respect others and the rules of etiquette.
Man ska respektera andra personer och uppträda korrekt och artigt.
 
Each person must refrain from violent behavior.
Man ska alltid undvika våld och söka andra utvägar.
 
Respekt innebär att man ska:
 
Alltid buga när man kommer in eller lämnar dojon.
Här visar ni respekt för karate, tränare och träningskamrater.
 
Alltid hälsa på äldre och högre graderade träningskamrater.
Här visar visar ni att ni respekterar den träning de lagt ner och den hjälp som de ger er i er egen träning.
 
Alltid hälsa på varandra innan ni påbörjar parövningar.
Här visar ni respekt mot den ni ska träna med.
Ni visar också att ni är beredda och redo för träningen.
 
Lämna inte dojon utan tillstånd.
Härmed visar ni respekt mot den som håller i träningen, samt att ni hjälper tränaren att hålla kotroll så att ingen blir skadad under passet.
 
Räck upp handen och inled frågor eller påpekande med Sensei/Sempai.
Här visar ni respekt för tränaren genom att använda ”hederstitel” samt att ni visar respekt mot övriga träningskamrater genom att inte avbryta träningen med snack som stör. Tränaren kommer att ta er fråga när det är lämpligt för passet.
 
Lämna gärna synpunkter på hur ni upplever passet, men gör det efter det är genomfört.
Här visas respekt mot den som planerat passet så att det inte blir avbrutet samt att övriga träningskamrater inte blir störda av prat som kanske inte berör dem under själva träningen. Att ni lämnar era synpunkter är viktigt så att tränare kan utveckla sig själv och träningarna.